27.5 – 24.6 / Street Photography Laboratorium von Davood Madadpoor

Every Saturday: 10:00 – 13:00
May: 27
June: 3, 10, 17, 24

Venue:
Donaustr 84
12043 Berlin

To participate, please send an email with the subject “Street Photography Laboratory” and provide a brief summary of your photography experience and personal background.
EchoesBerlin2023@gmail.com

Light snacks and beverages will be offered.

 

In the spring of 2023, through a series of appointments formed by reading, discussion, presentation, and excursion, participants will explore Street Photography as a tool in order to create a non-verbal interpretation, visual commentary, or a poetic essay that witnesses as a bystander to society.

Each participant acts as a flâneur and discovers and describes, either abstractly or realistically using light and shadow, the beauty of the mundane in day-to-day life. They can juxtapose humor, emotion, and ambiguity into candid and powerful images, as a desire to capture beauty that is sparked by the wide variety of the instant moments around them.

The workshop covers various topics over five days. Participants will learn about street photography’s history and influential photographers, the importance of observation and composition, and techniques for capturing candid moments, emotions, and moods. They will also learn how to find beauty in everyday life, use humor and ambiguity to create powerful images, and create a non-verbal commentary on society through their work. The workshop includes group excursions to urban areas and events for street photography sessions and group reviews and critiques of the images captured. Additionally, there will be a presentation on post-production techniques and tools for enhancing images for the final exhibition of the ECHOES Project.

The laboratory’s output will be included in the final exhibition of the ECHOES Project in July.

Davood Madadpoor‘s passion for photography began in 2002. He recalls clearly the moment he glanced through a collection of photographs while working at the War Library as a co-researcher on archiving methods. Since then, photography and the power of images as a form of expression have been his calling.

His professional journey began in 2012 when His interests in the arts led him to pursue degrees in photography at the Iranian Photographers’ House and the Tehran University of Applied Sciences and Technology. Then, he furthered his studies in Florence, obtaining a bachelor’s degree in visual arts and graduating with a thesis focused on the aesthetics of day-to-day life in photographs of Henri-Cartier Bresson.

Щосуботи, 10:00 – 13:00
Травень: 27
Червень: 3, 10, 17, 24

Місце проведення:
Donaustr 84
12043 Berlin

Для реєстрації, будь ласка, надішліть електронного листа з темою “Street Photography Laboratory” і надайте стислу інформацію про себе та про свій досвід фотографії:
EchoesBerlin2023@gmail.com

 

Серія зустрічей “Майстерня вуличної фотографії” скадатиметься з читання, дискусій, презентацій та екскурсій. Учасниці досліджуватимуть вуличну фотографію як інструмент для формування невербальної інтерпретації, графічного відгуку або поетичного есе що зображує суспільство з точки зору стороннього спостерігача.

Кожна учасниця виступить у ролі фотографа, абстрактно чи реалістично, за допомогою світла та тіні досліджуючи та описуючи красу буденності. Гумор, емоції та неоднозначність – все це може бути поєднано у відвертих і сильних образах, у бажанні зафіксувати красу яка виникає з розмаїття миттєвостей.

Протягом п’яти днів воркшопу будуть охоплені різноманітні теми. Учасники познайомляться з історією вуличної фотографії та видатними фотографами, з основами композиції та спостереження, а також опанують техніки фіксації природніх моментів, емоцій та настроїв. Окрім того, вони навчаться розпізнавати красу у повсякденному житті, використовувати гумор та багатозначність як засіб створення сильних образів. За допомогою своїх робіт учасниці зможуть створювати невербальні нотатки про суспільство. Воркшоп передбачає групові екскурсії містом та проведення сесій вуличної фотографії, а також перегляд і критичний аналіз відзнятих зображень у групах. Окрім того, буде проведена лекція присвячена методам обробки зображень, яка буде корисна для допрацювання фотографії та подальшої участі в фінальній виставці проекту ECHOES.

Напрацювання майстерні вуличної фотографії будуть представлені в рамках фінальної виставки проекту ECHOES в липні 2023 року.

Давуд Мададпур захопився фотографією у 2002 році. Він добре пам’ятає той момент, коли вперше переглянув колекцію фотографій у Військовій бібліотеці, де на той час він працював як співдослідник методів архівування. Відтоді фотографія та її здатність транслювати сенси стали його покликанням.

Його професійний шлях розпочався у 2012 році, коли інтерес до мистецтва спонукав його здобути ступінь фотографа в Іранському будинку фотографів та Тегеранському університеті технології та прикладних наук. Згодом він продовжив своє навчання у Флоренції, здобувши ступінь бакалавра образотворчого мистецтва та захистивши дисертацію. У своїй дисертації він дослідив естетику повсякденного життя у фотографіях Анрі-Картьє Брессона.